گرمترین و سردترین سیارههای منظومه شمسی کداماند؟

در طی این روند بر اثر خنک شدن مواد حاصل از فوران آتشفشانها، گازها و مقایدر کمی آب حاصل شد که به همراه سایر عناصر ستارههای دنباله دار و سیارکها اتمسفر را تشکیل دادند. ردپای کوچکی از عناصر دیگر هم در جو آن دیده میشود. اختفا زمانی رخ می دهد که از دید رصدگر، جرم آسمانی با اندازه ظاهری بزرگتر از مقابل جرم با اندازه ظاهری کوچکتر عبور کند و آن را برای لحظاتی از دید ناظر پنهان کنددر اختفای ماه و زهره که در 18 فروردین ماه امسال نظاره گر آن هستیم نیز ماه با اندازه ظاهری بزرگتر نسبت به سیاره زهره، برای دقایقی از مقابل سیاره زهره عبور می کند و آن را از دید زمینیان مخفی می کند.

دمایی که تقریباً فلز سرب در آن ذوب میشود. سطح سیاره زهره بسیار خشک است و در طول تکامل خود اشعه ماورای بنفش خورشید به سرعت آب آن را تبخیر کرده و سطح آن را به یک حلت ذوب شده طولانی مدت نگه داشته است. زهره این صفحات را ندارد اما بر طبق مطالعات جدید که در هفتهنامهی “مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا” منتشر شده است به نظر میرسد بخشهایی از سطح زهره که از بلوکهایی تشکیل شده حرکت میکنند و محیط اطرافشان را تغییر میدهند. اگر بخواهیم به طور دقیق به این موضوع اشاره کنیم باید بگوییم که، فشار جو در سیارهی ناهید ۹۲ برابر کرهی زمین است؛ بنابراین هر سیارکی که به سیارهی ناهید نزدیک شود، به سرعت و توسط فشار زیادی خرد خواهد شد.

انسان تمایل ندارد این ایده را که نمیتواند در زمین محکم باشد، بپذیرد و این ایده که شما باید در بالای این کوره شناور باشید از برخی جهات سخت است! و به طور جداگانه، برخی از محققان ناسا در حال بررسی امکان استفاده از سفینه های هوایی برای کشف مناطق معتدل جو زهره بوده اند. علاوه بر این، سیارهی ناهید دقیقاً شبیه به کرهی زمین دارای یک سطح خاکی است و شرایط آب و هوایی این دو سیاره نیز به هم شبیه است. کپلر-1649c از نظر اندازه و دما شبیهترین سیاره فراخورشیدی به زمین است که تاکنون پیدا شده است.

وقتی سیاره به آستانه گرما میرسد، دمای زیاد مقدار زیادی از مولکولهای گلخانهای جو را میشکند و دما دوباره تعدیل میشود. برای فهمیدن گرمای این سیاره، بهتر است بدانید که دما در این سیاره به ۴۶۲ درجهی سانتیگراد هم میرسد. به دلیل وزش بادهای شدید و گرمای زیاد، کاوشگرهای معدودی میتوانند بر روی سطح این سیاره فرود بیایند. ونرا ۱۳ اتحاد جماهیر شورویی تنها به مدت دوساعت توانست از گرمای شدید و فشار خردکننده زهره جان سالم به در برد. پس از گذشت تقریبا ۲۲۱ روز، تنها نیمی از سیاره قابل رویت است.

دانشمندان طی سالهای بسیار بر روی حیات در بخشهای مختلف منظومه شمسی تحقیق کردهاند و در حال حاضر تنها در یکی از اقمار سیاره زحل توانستهاند نشانههایی از حیات میکروبی را حدس بزنند. ج.قطعه سنگ های پراکنده ای(به قطر های 30 تا 40 سانتی متر) در سراسر چشم انداز وجود داشت،در حالی که پیش تر گمان می رفت که سطح سیاره پوشیده از بیابان های شن باشید.قطعه سنگ هایی که در محل فرود ونرا 9 وجود داشت هم شامل نمونه های گرد و هم قطعات تیز گوشه دار می شدند،ولی در محل فرود ونرا 10 قطعه سنگ ها تخت و به صورت نان بودند.

براساس برخی نظریهها، این کوهستان فسیلی از زمان چرخش سریعتر یاپتوس است که در قسمت استوا سر برآورده؛ درحالیکه برخی دیگر معتقدند این کوهستان حاصل سنگریزههایی از منظومه حلقوی کهن اطراف این قمر بوده که دچار فروپاشی شده و روی سطح فرود آمده است. برخی از دانشمندان می گویند که این حتی می تواند جنبه زندگی داشته باشد ، اگرچه بسیاری از موارد قبل از پذیرش نتیجه گیری باید منتفی باشد.

نزدیکترین سیاره به خورشید یعنی عطارد به تدریج در روز روشنتر خواهد شد و مدت بیشتری قبل از غروب خورشید در آسمان باقی خواهد ماند.مریخ و مشتری با شروع شب پدیدار خواهند شد.مریخ به عنوان درخشان ترین ستاره در نیمه شرقی آسمان و مشتری به عنوان درخشانترین سیاره در نیمه غربی ظاهر خواهد شد.هلال ماه شکارچی، مکانیابی سیارات غول پیکر گازی مشتری و زحل را آسان تر خواهد کرد.این ماه به دلیل این زمان از سال و ارتباط آن با قبایل بومی آمریکا که با استفاده از ماه کامل در اکتبر / نوامبر برای جمع آوری غذا اقدام میکنند، ماه شکارچی نامگذاری شده است.

واین مورد باعث می شود که از نزدیک رصد کردن برای جست وجو در این سیاره دشوار باشد، زیرا فضا پیما ها در سطح آن مدت زیادی دوام نمی آورند. فشار جو زهره، چنان زیاد است که هرگز نمیتوان در برابر آن دوام آورد. پدیده زیبایی که برای مشاهده بعدی آن تا 14 آذر ماه 1402 منتظر ماند. اگر فرض کنیم که دقیقاً بر روی خورشید ایستادهاید و به سیارات دیگر نگاه میکنید، از همان نقطه، سیارهی ناهید بعد از عطارد دومین سیارهی نزدیک به خورشید به حساب میآید که شما آن را مشاهده خواهید کرد. مرحله دوم رصدگر رویداد در هنگام مشاهده رخداد اختفا عدد یک را گفته و دستیار بلافاصله کرنومتر را روشن میکند.

دمای هوا در ونوس به لطف فعالیت آتشفشانی و جو غلیظ و سنگین که پر از دی اکسید کربن است از ۴۶۰ درجه سانتیگراد عبور کرده است. این گرانش ممکن است سبب پرتاب شدن سیارههای نپتون و اورانوس به فواصل دورتری از خورشید شده باشد. زمین سیارههای فوقالعاده درخشانی هستند. سیاره زهره از نظر مداری، نزدیکترین فاصله را به زمین دارد. شیشه های گلØ®انه ، پرتوهای Ù¾رانرژی خورشید را به درون گلخانه راه می دهند.

این فضاپیما با مطالعه الگوهای آب و هوای این سیاره و جستجوی آتشفشان های فعال ، تا امروز نیز در مدار زهره قرار دارد. در اوایل این قرن مشخص شده بود که 9 قمر به دور زحل میگردند. اما بزرگترین تفاوت یک قمر با سیاره، مدار گردش آن است. مقادیر بسیار اندکی آرگون، مونوکسید کربن، نئون و دی اکسید سولفور نیز در آن ردیابی شده است. با وجود هماندازه بودن این سیاره و کرهی زمین، اما فشار جوی در این سیاره بسیار بیشتر از کرهی زمین است. با انفجار ماه تکه های آن در اطراف زحل پخش می شوند، این تکه ها که بیشتر از یخ و صخره تشکیل شده بودند یک حلقه پیراشکی مانند دور سیاره ایجاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید