مقاله ای کامل در مورد منظومه شمسی

پایش ژئوفیزیکدان­ها و آتشفشان­شناسان پیش از وقوع انفجار و آشفتگی­های پس از آن به مدیران بحران کمک کرد تا در­باره نوع و بزرگی ریسک های قریب الوقوع، اطلاعات بیشتری کسب کنند. این نوع از سیارهتاب، زمینتاب نام دارد. بهترین نمونه از سیارهتاب، آن بخش از نور خورشید است که از زمین منعکس شده و به ماه میرسد و گاه باعث میشود تا به جز هلال روشن ماه، بقیه سطح ماه نیز با نوری خفیف دیده شود. جبه خود از 4 بخش تشکیل شده است ؛ 1)400-40 کیلومتری : گوشته بالایی که عمدتا از جنس سیلیکاتهای آهن و منیزیم ( Olivine و Pyroxene ) و نیز کلسیم و آلومینیوم تشکیل شده است .2)650-400 کیلومتری : منطقه همرفتی ( انتقالی ) .

در هلند ، gaxelligheid یک مفهوم مهم است. شاید تنها حادثۀ مهم جواهرات کاستافیوره، وجود دستگاه تلویزیون باشد؛ دستگاه تلویزیونی که گروه خبری به داخل قصر آوردهاند و دستگاه تلویزیونی اختراعی «تورنسل» که ظاهراً قرار است رنگ را نگه دارد اما همه چیز را کج و معوج پخش میکند. پیش از این، برای سال ها، ستاره شناسان وجود 9 سیاره را تشخیص داده بودند، یعنی پلوتو نیز مانند سایر سیاره هایی که قبلاً برای همه شناخته شده بود، یک سیاره در نظر گرفته می شد.

ماهواره های سیارات. منظومه شمسی همچنین شامل ماه و ماهواره های طبیعی سیارات دیگر است که به جز عطارد و ناهید ، همه آنها را دارند. خورشید بزرگترین در منظومه شمسی است ، بنابراین یک دایره بزرگ برای نشان دادن آن بکشید. منظومه ی شمسی را به وجود می آورند . عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و سیاره احتمالی نهم یعنی پلوتو است در صورتی که اصرار داشته باشید پلوتو را جزو سیارههای منظومه شمسی در نظر بگیرید. قطر آن حدود 120000Km ، یعنی 10 برابر قطر زمین، و جرم آن 95 برابر جرم زمین میباشد. بدینگونه «هرژه» نیش و کنایهای به رقیب سینما در آن سالها، یعنی دستگاه نمایش خانگی میزند.

خود موضوع هواپیماربایی، از موضوعات داغی بود که چند سال بعد به شدت در سینما شایع شد. جواهرات کاستافیوره به ما میگوید: «هرژه» عاشق هنر سینما بود ولی ترجیح میداد ستایشاش را از طریق هنر کامیکاستریپ نثارش کند. او که تا پیش از آن تنها برای جمعآوری اطلاعاتی برای کتابهایش به سوئیس سفر میکرد، توانست به دانمارک، سوئد، یونان، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و ایالت متحد سفر کند. آن هم نه به خاطر تجربههای بصری و فرمهای ناب تصویری که در این کتاب چندان اثری از آنها نیست بلکه به خاطر هماهنگی قصۀ پرپیچ و خماش با شیوۀ تقطیع نماهای کتاب، شیفتگی «هرژه» به تصاویر سینماییاش را میشود در جایجای کتاب دید.

در این صحنه، تماشای تصاویر تلویزیونی اختراعی «تورنسل»، تنها باعث اختلال دید قهرمانهای قصه میشود. در این صحنه، در یک نمای عمومی خیرهکننده، آرامش مردم جمعشده در رستوران هتل محل اقامت «تنتن» و «هادوک» را بر هم ریخته میبینیم. وزارت پست بلژیک هم سنگ تمام گذاشت و تمبری با عکس او، «میلو» و کاپیتان «هادوک» چاپ کرد. بعد از چاپ این کتاب بود که «هرژه» تصمیم گرفت انزوایش را بشکند و پایش را از بلژیک بیرون بگذارد. بعد برای خداحافظی پیش من برگرد تا رازی به تو هدیه کنم. «تنتن» در این کتاب در مقام یک انقلابی قد علم کرده و برخلاف منش همیشگیاش این بار نقاب به چهره میزند و در جشن کارناوالی که در شهر به راه افتاده، به قلب حکومت کودتا نفوذ میکند تا زمام امور را به حکومت انقلابی سابق سپرده و دوستانش را رهایی بخشد.

«تنتن و پیکاروها» به قصههای اولیۀ «تنتن» رجوع میکند؛ به اثری چون گوش شکسته «هرژه» اما آن ضرباهنگ تند و تنوع مکانی را برنمیگزیند. این قصه که از آن به عنوان کارناوالی در پیکارو نیز یاد میشود، دربارۀ دامی است که یک دولت کودتایی آمریکای لاتین برای «تنتن» و یارانش میگذارد و «تنتن» با علم به وجود این توطئه، برای نجات جان دوستانش به مرکز بحران سفر میکند. فاصله سطح زمین تا مرکز آن در حدود 6378 کیلومتر است. طرح رصد خانه ملی ایران در این روزها در حال پیشرفت است.

منظومه شمسی متشکل از هشت سیاره و بیش از 63 قمر آنهاست که بیشتر و بیشتر در حال کشف هستند و همچنین ده ها دنباله دار و تعداد زیادی سیارک. اما در حال حاضر واقعاً چیزی برای دیدن وجود خواهد داشت. 1. سیاره عطارد گرم است اما گرمای آن در حدی نیست که هیچ یخی بر آن وجود نداشته باشد و بر روی سطح آن یخ وجود دارد. مکان حوادث فقط قلب حکومت استبدادی و جنگل حومۀ آن، محل اقامت انقلابیون است.

مشتری همچنین ممکن است از بمباران سیارکها به زمین جلوگیری کند، حوادث اخیر نشان میدهد که مشتری میتواند تأثیرات قابل توجهی بر زمین داشته باشد. زهره هم همچون سیارههای دگر از خطر برخورد سیارکها و شهابوارههای برگ در امان نبوده است. چون قطر ظاهری سیاره زهره بزرگتر از قطر ستارگان است اختفا بصورت لحظه ایی اتفاق نمی افتد یعنی همانند گذر زهره از مقابل خورشید چهار برخورد برای این اختفا پیش بینی می شود.

در نیمکره جنوبی مریخ گودالهای شهابسنگی وجود دارند که 5/3 میلیارد سال از عمرشان می گذرد . این فیلم از آن زمان به یکی از فیلم های محبوب سینمادوستان بدل شده و یکی از بهترین فیلم های علمی تخیلی می باشد. در بین تمام سیارات منظومه شمسی، ناهید نزدیک ترین سیاره به زمین محسوب می شود و از بسیاری جهات مانند جرم، اندازه و جو مانند زمین است؛ به همین دلیل این سیاره خواهر خوانده زمین خوانده می شود. پدیده سیارهتاب در نقاط دیگر منظومه خورشیدی نیز مشاهده شدهاست.کاوشگر کاسینی توانست برای تهیه بخشی تصاویر خود از ماههای کیوان (زحل) حتی در مواقعی که نور خورشید به آنها نمیرسید از پدیده کیوانتاب استفاده کند.

اختلاف دما در دو سوی این سیاره درمیان سیارات منظومه شمسی منحصر به فرد است . شمسی تشکیل شده است . مولانا بارها به تاثیر ستارگان و اجرام فلکی بر زمین و موجودات زمینی اشاره کرده و به بیان نقش آنها در تمام مراحل زندگی پرداخته است. امروز آسترولوژی یا به زبان راحت اثرات نجوم و سیّارات را بر بازارهای مالی بیان میکنیم. یکی از این نسخهها با عنوان متر الفبا در سالهای اخیر به زبان فارسی ترجمه شده، اثری مشوش و درهمریخته که حتی در الفبای طراحی اشکال دارد.

زحل گردبادهای دیوانهواری دارد که به هیچ موجود زندهای حتی فرصت پلک زدن نمیدهد و آن را به غبار کیهانی تبدیل میکند. می دانند واز تعداد ستاره های آن باخبرند . دانشمندان معتقدند که این طوفان ها هر تابستان در نیم کره ی شمالی زحل به وقوع می پیوندد. نه ستاره ها مثل توپ گردند . نمای درشت هواپیمایی سقوطکرده در میان برف در قلههای هیمالیا، بیشتر میخواهد فاجعهای انسانی را تصویر کند نه آنکه همچون کتابهای قبلی «هرژه» صناعتی تکنیکی را به رخمان بکشد. در اولین نگاه در این تصویر یک صورتک عجیب به چشم میخورد که همانند انسان دو چشم، بینی و دهان دارد.

اجرامی که در مسیر سیارات قرار می گیرند، جاروب می شوند؛ یعنی نیروی جاذبه آنها آنقدر قوی است که اجرام کوچک را به دور خود جمع می کند؛ دانشمندان بر عقیده اند دیموس و فوبوس دو قمر کوچک سیاره مریخ سیارک هایی می باشند که بر اثر گرانش مریخ تبدیل به قمر های آن شده اند. شبیه به دو تخم مرغ است . این سیاره همچنین دارای گردابی بر روی قطب جنوب خود است که شبیه گردباد رخ میدهد.

سياره نپتون که نام خود را از خدای اقيانوس ها در اساطير يونانی برداشت کرده است. راه شیری کهکشانی مارپیچی است . نیروی انتظامی نگران میشود که مبادا بلوایی بهپا شود پس یک گروهبان و یک سرباز راه میافتند تا مسأله را بررسی کنند. درخشندگی این ستاره بسیار پائین است و تغییرات زیادی در قدر ظاهری آن دیده میشود. گانیمد بزرگترین ماه سامانه خورشیدی است. متولدین بهمن ماه میتوانند تهدیدی بزرگ برای افرادی باشند که دشمن بشریت محسوب میشوند و در نتیجه موهبتی برای انسانها به شمار میآیند. اما برای آدمهای ماجراجویی همچون «تنتن»، «هادوک»، «میلو» و حتی «تورنسل»، دردسرهای ناشی از آمدن «کاستافیوره»، خوانندۀ زن جنجالبرانگیز و وجود کولیها در نزدیک قصر، نهتنها دردسر نیست که عین آرامش تلقی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید