مزه آب گس و بیبو است

در سالهای بعدالشتر و پلدختر از شهرستان خرمآباد و نیز ازنا از شهرستان الیگودرز جدا و تبدیل به شهرستانهای مستقل شدند. و به فضای مسطح سنگی میرسد، از همین رو صفه نامیده شده است. یکی از محققان ادعا میکند که خود شخصا در ارتفاعات کوه مذکور یک سازه چوبی سنگ شده را کشف کرده که به بخشهای مختلفی تقسیم شده بوده است. لرستان به دلیل قرار گرفتن در مناطق کوهستانی و همچنین به دلیل برخوردار بودن از منابع آب بسیار و چشمههای فراوان در موقعیت بسیار خوبی برای به وجود آمدن آبشارهای طبیعی است. در این منطقه گدازهها به کف دریای کمعمقتر نزدیک شد و از برخورد آن با آب دریا انفجار مهیبی به وقوع پیوست و بخار آب همرام خرده سنگ تا ارتفاع زیاد به هوا پرتاب شد.

بعد از آن، به شهر و زادگاه خود برگشت و از آنجا به خراسان رفت و در مرو شاهجهان به ملازمت بکتش خان استاجلو حاکم این شهر رسید و بنا به روایت فخرالزمانی، مثنوی ای به وزن خسرو و شیرین به نام او سرود و در همان، از بکتش خان اجازه ی بازگشت به مازندران و دیدار خویشاوندانش را خواست؛پس از خارج شدن از مرو که پیش از سال ۱۰۱۷هجری و یا نزدیک به این تاریخ بود، به سوی هندوستان به راه افتاد و بعد از اینکه مدتی در هند سرگردان بود، سرانجام به قندهار و به ملازمت میرزاغازی خان ترخان که به «وقاری» تخلص می کرد، رسید و مدتی در خدمت او در آسایش و رفاه به سر برد و چند قصیده ی مشهورش را در مدح او سرود .که دارای سه مطلع و قصیده ای بسیار طولانی است.

دیروز در مراسم تشییع جنازه برادران کشته شده ام که در این دفاع مقدس از افغانستان جان خود را از دست دادند، شرکت کردم. در ۱۳۰۱ نشریه کار را منتشر میکرد. سه میلیون ایتالیایی در مجاورت این آتشفشان زندگی میکنند. آنان اعتقاد داشتند این مهرها بصورت طلسم از توانایی ارواح و نیروهای آسیب رسان در زندگی انسان و جانوران و کشتزارها و مراتع می کاهند که نمونه ای از این اشیاﺀ در ناحیه ی فارس یافت شده است . ماهی کور یکی از گونههای کمیاب و اندمیک ایران است که در دنیا گونهای منحصر به فرد محسوب شده که در غاری واقع در استان لرستان زندگی میکند و اولین «غارماهی» حقیقی جهان است که اولین بار ژئولوژیست دانمارکی در سال ۱۹۳۷ ضمن مسافرتی که به ایران داشت آن را کشف کرد و مطالعاتی بر روی این گونه انجام داد.

این پل بر روی رودخانه سزار احداث شدهاست و طول پل ۶ در ۱۲۰ متر است که دارای ۶ طاق چشمه میباشد که ارتفاع طاق چشمهها به بیش از یک متر میرسد. نکته قابل توجه درباره چشمه پاچنار این است که تحقیقات باستان شناسان نشان میدهد که این چشمه، منبع اصلی آب برای قلعه شاهدژ بوده و از طرفی قدمت قلعه به زمان ساسانیان میرسد و موقعیت جغرافیایی و فاصلهای که با چشمه پاچنار دارد، نشان میدهد که این چشمه نقش مهمی در مکان احداث قلعه داشته است.

آب و هوای این استان متنوع است و تنوع آب و هوا در آن از شمال شرق به جنوب غرب کاملاً مشهود است. لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب وهوای متنوعی است، این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب کاملاً محسوس است. استان لرستان یکی از استانهای کوهستانی در غرب ایران است. حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مساحت استان لرستان پوشیده از جنگل است که این جنگلهای حوزه رویشی زاگرس از با ارزشترین ذخایر جنگلی جهان است. بیشتر مناطق این استان را کوههای زاگرس پوشاندهاست.

لرستان جایگاه آثار باستانی و تاریخی فراوانی است که میتوان آنها را به سه دوره پیش از تاریخ، دوره ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم کرد. این مسجد در دل یکی از محلههای تاریخی شهر با نام دودانگه واقع شده و به لحاظ معماری و قدمت، از بناهای منحصر به فرد استان لرستان و شهر بروجرد است. این طرح درحالی برای استانهای دیگر هدفگذاری شدهاست که ۸۹۲ روستای لرستان مشکل آب آشامیدنی دارند و ۶۸ هزار جمعیت روستایی این استان به وسیله تانکر آبرسانی میشوند. این سامانه سالیانه ۱۸۳ میلیون متر مکعب آب به پشت سد کوچری منتقل میکند. ظرفیت نهایی انتقال آب در این پروژه ۵۰۰۰ لیتر در ثانیه است.

مقدار انتقال آب برای افق سال ۱۴۱۰ به ۲۴۰ میلیون مترمکعب میرسد که مطالعات آن در حال انجام است. فردای آن روز جنگ تن به تن آغاز شد و در نهایت با یورش همگانی مسلمانان، قریش شکست خورد. حاکم روستای بالاکوه از ماجرا با خبر شد و برای تسلیم به روستای پایین کوه رفت .حاکم پایین کوه به حاکم بالاکوه گفت : یادت میآید آن روز به من گفتی کوه به کوه نمیرسد ؟

معاهده سور در روز ۱۰ اوت ۱۹۲۰ میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود، میان نیروهای پیروز متفق در جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه)، و امپراتوری عثمانی امضا شد. بدون شک این منطقه و بوداهای آن، یکی از محبوبترین مکانها برای پیروان مذهب بودا بوده است که به نظر میرسد سنگهای مجسمه هم به غارت رفته باشد. مسجدها و امامزادهها نیز از مهمترین آثار به جای مانده از دورههای پس از اسلام در این منطقه هستند که مسجد جامع، مسجد سلطانی بروجرد مسجد جامع خرمآباد، امامزاده پیرشمس الدین بن موسی، امامزاده جعفر بروجرد، شاهزاده احمد پلدختر، شاهزاده محمد کوهدشت، امامزاده ابراهیم نورآباد، شاهزاده عبدالله، امامزاده زیدبن علی و امامزادگان ابوالوفا واقع در شهر خرمآباد، امامزاده محمد بن حسن الیگودرزاز قدیمیترین و مهمترین این آثار بهشمار میآیند.

بزرگترین شهرهای لرستان به ترتیب جمعیت عبارتند از: خرمآباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الیگودرز. در سال ۱۳۲۲ هجری معانی بیان را در محضر آقا شیخ محمد طالقانی و آقا سِید جلیل به پایان برد،سپس شرح لعمه و قوانین را نزد پدر و شیخ محمد طالقانی به اتمام رسانید.شیخ محمد تقی آملی علوم ریاضی از جمله هیئت فارسی قوشچی،خلاصه الحساب شیخ بهای و قضایای اقلیدیس را در نزد شیخ عبدالحسین هزار جریبی به پایان رسانید،سپس در دروس میرزای کرمانشاهی در مدرسه سپه سالار حاضر شد.اشارات و الهیات شفاء بخشی از طبیعیات بوعلی و شرح فصوص قیصری را نزد بزرگان آن عهد آموخت.

او چنین اشاره میکند که طی 19 نبرد، همه آشوبها و شورشها را سرکوب کرد و آسایش و آرامش را به قلمرو خود باز گرداند. از آنجا که از دهانه این آتشفشان دود و گاز گوگرد خارج میشود، به عقیده برخی زمین شناسان احتمال فوران دوباره این آتشفشان وجود دارد. برخی می گفتند خورشید پشت آن و در چاهی غروب می کند. پیشنهاد تشکیل استان زاگرس با یازده شهرستان انتقاداتی را دربرداشتهاست به گونهای که برخی خبرگزاریها مانند خبرگزاری فارس با انتشار یک خبر یکسان آن را «فتنه قومیتی» نامیدند.

استان لرستان به دلیل قرارگیری در رشته کوههای زاگرس و وجود منابع فراوان آب دارای موقعیت مناسب از لحاظ گردشگاهها و دیدنیهای طبیعی است. استان زاگرس طرح پیشنهادی برای تشکیل استانی جدید در شرق استان لرستان به مرکزیت بروجرد بود. تیم ایتالیا هم به ما رسیده بود. فلک الافلاک با نام قلعه دوازده برجی هم شناخته میشود. پل گاومیشان، پلدختر، پل کشکان، پل شاپوری، پل کلهر، پل سی پله، پل معمولان و نیز قلعه نصیر، قلعه میشوند، کاروانسرای چمشک وقلعه فلک الافلاک از این دستهاند. دریاچه سد خانآباد یکی از جاذبههای الیگودرز میباشد.

از جاذبههای تاریخی شهر دورود میتوان به پل تاریخی چالانچولان اشاره کرد. اين احتياج به عوامل رواني دارد، گاهي نصيحت، موعظه، ارشاد و گاهي هم سوگند. بلکه تلفات زیاد را هم متحمل شدند. اگر به دنبال هتل اصفهان نزدیک به این پارک هستید، پیشنهاد می کنیم هتل همام اصفهان را رزرو نمایید. در این استان، بیش از ۲۵۰ غار و پناهگاه صخرهای وجود دارد که نیمی از آنان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند.

این پل بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست. در این بخش لوکیشن دقیق آن در نقشه مشخص شده است، تا با کمک گوشی همراه هوشمندتان به راحتی بتوانید تا رسیدن به این محل زیبای تاریخی مسیریابی نمایید. محمد همیشه سعی میکرد زیبایی کمک به هم نوع را به رضا نشان دهد و او را با خود همراه کند اما رضا گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. در پوهنتون مرکزی موسیقی این شهر نیز لقب سرتاج موسیقی را به استاد سرآهنگ اهدا کردهاند.

سریع به اتاقی که نشانش میدهند میرسد که به همسرش را کنار تخت بیمارستان میبیند که گریه میکند. به شکلی که بیش از ۶ نفر تا کنون پس از سال ۲۰۱۵ جان خود را در کوه اورست به دلیل بهمن از دست داده اند. شهرداری بخشی از در آمد خود را از مردم دریافت میکند. از سوی دیگر نامگذاری این طرح به عنوان مبهم «طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قم» و همچنین نامگذاری پروژه ساخت و اجرای این طرح با نام پروژه قمرود باعث واکنشهایی در میان مردم استان لرستان شد تا جایی که محمد تقی توکلی نماینده شهرستان الیگودرز هم نسبت به نامگذاری این طرح اعتراض کرد و آن را مجعول خواند.

این میراث طبیعی در سال 1388 به ثبت ملی رسیده و به عنوان یک سرمایه ملی میباشد. اختلاف ثبت شده در شهرهای استان لرستان بین حداکثر و حداقل مطلق دما بیش از ۸۰ درجه سانتیگراد است. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان لرستان است و پستترین نقطه در جنوبیترین منطقه استان واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۵۰۰ متر است. این دریاچه که به «نگین اشترانکوه» معروف است یکی از زیباترین دریاچههای طبیعی ایران بهشمار میرود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا واقع شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید