مرکز پژوهشها – قانون توزیع عادلانه آب

دیپلماسی آب این کشور در قبال همسایگان شمالی (شوروی سابق) و پاکستان به طور کلی مثبت ارزیابی میشود و اکثر اختلافات آبی فیمابین با این همسایگان از طریق مذاکرات سازنده حل و فصل شده است و درباره ارمنستان هم در حال حلشدن است. اکثر سیاحان و جهانگردان در باره پل شهرستان، به تفصیل مطلب نوشته و آن را توصیف کرده اند. همچنین با بهره گیری از تجربه کشورهای آفریقایی مبنی بر امکانپذیری تبادل فناوری از سوی کشورهای خشک در مقابل آب از سوی کشورهایی که منابع فراوان آبی دارند، امکان آن وجود دارد که در این زمینه، همکاریهای آبی بر اساس سیاست همسایگی و اقدامات متقابل تعاملی صورت پذیرد.

به نظر میرسد مناسب باشد رویکرد تعاملی در قبال کشورهای فرادست که سطح بیشتری از برخورداری از منابع آب را نسبت به کشورمان دارند، در پیش گرفته شود. گسترش سنگ های رسی با ترکی ب ات مواد تبخیری در سطح منطقه شیرخان بندر منشا اصلی تولید آب شور در حریم آمودریا می باشد لذا دسترسی به آبخوان ش یرین در این منطقه از حاش یه آمودر یا را دشوار ساخته است . رودباران هرات از روزگاران بسیار قدیم در این خطه باستان جریان داشته و به سان شاهرگ های حیات بخش جسم فیاض این ولایت تر و تازه نگه داشته اند ، که هریرود به عنوان شاهرگ اصلی شایان توصیف افزون است .

مستند مكزیك آن بود كه تغییرات رودخانه كه منجر به تشكیل كامیزال شده است ناشی از تغییر شكلهای ناگهانی و آنی است و در نتیجه بایستی كه مرز در محل قدیم خود باقی میماند . جغرافی دانان می گویند رودخانه نقره ای دقیقا یک رودخانه نیست اما مدخل است که رودخانه های پارانا و اروگوئه داخل آن می ریزند. از داخل ایران نیز رودخانه های متعددی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ارس میپوندند که بعضی از این روخانه ها، دائمی و بعضی دیگر فصلی هستند. محل ارتباط مکران (بلوچستان) با منطقه پررونق و دارای تمدن کهن جیرفت و جنوب کرمان و هرمزگان بوده، نقاشی های یافت شده در کوههای اطراف فنوج همچنین سنگ نوشته ها و غارهای منقش به طرح های باستانی و گورهای باستانی غیراسلامی یافت شده در دامنه سفیدکوه نیز گواه بر این ادعا می باشد مسجد جامعه و قلعه کلایان مشرف به رودخانه بزرگ زوار(خزانوک) نیز از میراث گذشتگان این شهر می باشد.

در جنوب شرقی دارآباد تپهای باستانی به نام سیمین قلعه قرار دارد. برفی که دیشب باریده بود مسیر را کاملا پوشانده بود و به علت ریزش بهمن از ابتدای مسیر ما مجبور بودیم بر خلاف برنامه بارگذاری که از سمت چپ رودخانه سرد آب رود صعود کرده بودیم این بار از سمت راست رودخانه عبور کنیم . این رود مهمترین منبع تامین کننده آب منطقه شمال شرق کشور است. اما در قبال همسایه شرقی (افغانستان) باتوجه به بروز کمآبی حاد در این منطقه، اختلافات آبی عمدهای را چه در گذشته و چه در حال حاضر نظارهگریم و علیرغم قراردادهای امضاشده، ایران در این منطقه از طریق دیپلماسی آب، پاسخ مناسبی را دریافت نکرده است.

تجربیات دیپلماسی آب در ایران نمایانگر آن است که هروقت این کشور با همسایگان خود روابط سیاسی مناسبی داشته، مسئله بهرهبرداری از آبهای مشترک نیز تحت تأثیر این روابط قرار گرفته و پیشرفتهایی در این امر حاصل شده است و در مواقعی که شاهد اختلافات سیاسی هستیم، اختلافات آبی نیز به دنبال آن ایجاد شده است. هنگامیکه آب یخ میزند، مولکول های آن از هم جدا میشوند و این باعث میشود یخ در مقایسه با آب چگالی کمتری داشته باشد.

طبیعت سرسبز لواسان از دامنههای شمالی این شهر آغاز میشود و تا ساحل دریاچه سد لتیان ادامه دارد. قدمت این ده را می توان از چنارهای امامزاده عین علی و زین علی حدس زد. به خصوص وقتی که هوا تاریک می شود، نورپردازی های اطراف کارون فضای معرکه ای را به وجود می آورند و در چنین ساعاتی می توان روی پل ایستاد و از ابعاد دیگری زیبایی های کارون و اهواز را نظاره گر بود.

شایسته است مسئله بهرهبرداری از منابع آب مشترک بین ایران و همسایگانش در فضایی کاملاً غیرسیاسی حل و فصل شود تا امکان تغییر یا رد نتایج حاصل از این مذاکرات، حتی با تغییر حکومتهای سیاسی نیز وجود نداشته باشد. قوه قانون گذاری فرانسه در پارلمان این کشور دارای دو مجلس ملی و سنا می باشد. با 1.7 میلیون لیتر آب و 9 متر عمق بزرگترین مخزن آب شیرین است، و گونههای ماهی آب شیرین از 5 کشور را دربرمیگیرد. از حیث نظری، ایران به اعمال دکترین حاکمیت سرزمینی محدود پرداخته است و بهعنوان دولت بالادست یا پاییندست، حق همسایگان خویش در بهرهبرداری از منابع آبی مشترک را به رسمیت شناخته است.

نتایج پژوهش حاضر حاکی است که ایران از بهرهبرداری منصفانه هر یک از دولتهای سهیم در آبراههای مشترک حمایت کرده و بر همین مبنا با همسایگان خویش تقسیم آب کرده است. در واقع تنوع دیدنیها آنقدر بالاست که گردشگران با هر سلیقهای را راضی میکند. در شرایطی که کشمکش بر سر منابع آب به طور فزاینده موجب تشنج در روابط بین دولت هاست، توجه روزافزون به مباحث رودخانه های مرزی، اهمیت فزایندهای پیدا می کند و ما شاهد فزونی مشاجرات هیدروپلیتیک میان کشورها هستیم. در این میان رودخانه هریرود ازجمله رودهای مشترک ایران، افغانستان و ترکمنستان است که از افغانستان سرچشمه میگیرد.

15. رشیدی، امیرحسین (1393)، ژئوپلیتیک ترکمنستان و تأثیر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی. 7. پاپلییزدی، محمدحسین (1391)، ژئوپلیتیک کاربردی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر. 19. زرقانی، سیدهادی،مشایخی، محرم،نسیمی، زهرا،(1396)، “تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی”، مجموعه مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا،تهران: انجمن ژئوپلیتیک ایران. این سد در محلی که رودخانه برگ جهان به جاجرود میریزد و در درهای در میان کوه جاجرود و کوه بندک ساخته شده و در شمال آن کوه آلون قرار دارد. است، لذا مستلزم داشتن نگاهی جامع، سیستمی و میان رشتهای است.

پایمرد( وکیل محتسب) را خوابی در میرباید و در مرعای جان با محتسب دیدار میکند و نشانی سیمهای مدفون را که متعلّق به فقیر است، دریافت میکند. همانطور که قبلا نیز گفته شد، در گوشههای ضلع شرقی پل خواجو دو شیر سنگی به چشم میخورد که نزدیک به مجسمه شیر و در تخت سنگی که در سمت شمال پل قرار دارد، قبله نمایی به شکل آفتاب تعبیه شده است. روش توصیفی – تحلیلی است که بامطالعه اسناد و متون کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد و معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب هیرمند (1351) و پروتکلهای شماره 1 و 2 آن، یافتهها استخراج گردیده است و سپس به مقایسه تحلیلی مفاد این اسناد و نقاط قوت و ضعف هر یک پرداختهشده است.

ازکوله پشتی و کفش پیاده روی راحت گرفته تا عینک آفتابی و کلاه نقاب دار برای زمان های افتابی انجا، همراه داشتن لباس گرم برای فصول سرد ، دوربین عکاسی برای علاقمندانی که دوست دارند لحظاتشان را ثبت کنند، دارو و لوازم شخصی ، بطری آب برای پیمودن مسیر و تنقلات و هرانچه که هر فرد برای گردش لازم دارد. در این تحقیق جهت دست یابی به منابع آ ب زیر زمینی برای تامی ن آب شرب روستاهای منطقه وسایت گمرک شیر خان بندر در در اکتشاف رودخانه مدفون حوضه آمودریا (VES) شمال شرق افغانستان از بررسیهای زمین شناسی و مطالعات ژ ئوالکتریکی استفاده شده است.

بهتر است مسئله بهرهبرداری از آبهای فرامرزی بین ایران و همسایگانش یکبار برای همیشه از سوی کارشناسان و حقوقدانان متخصص در این زمینه و طبق قواعد حقوق بینالملل کاملاً بررسی شود و نتایج حاصل از این بررسیهای فنی و حقوقی به شکل یک قرارداد جامع از طرف کشورهای ذینفع به صورت قطعی و غیرمشروط پذیرفته شود. از آنجاییکه که طبقات رسی و مارنی با شیب ملایمی در جنوب به آرامی در اعماق فرو می روند در نتیجه فاصله سه کیلومتری از سایت گمرک محل مناسب برای عملیات اکتشفاتی ژ ئوالکتریکی تعیین شد . شکل (1) : نقشه دریای خزر حجم آب دریای خزر 78700 کیلومتر مکعب برآورد گردیده و طول آن حدود 1200 کیلومتر از شمال به جنوب با عرض 200 تا 450 کیلومتر محاسبه شده است.

محدوده مورد مطالعه در اين تحقيق بازه اي از رودخانه گوهررود در غرب شهر رشت با جهت جنوب به شمال (حدفاصل لاکانشهر تا نزديکي محل تقاطع با رودخانه سياهرود) به طول 15 کيلومتر در شمال ايران در استان گيلان است. توجه داشته باشید که در بین راه امکان خرید و تهیه لوازم مورد نیاز نیست. نیروگاههای حرارتی، مهندسی و صنایع خمیر کاغذ و کاغذ از جمله مواردی هستند که بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص میدهند.

ایران هم میتواند با بررسی مفاد این توافقات بینالمللی، از دامنه اختلافات آبی دیرینه خود با همسایگانش بکاهد. ایران نیز به واسطه داشتن رودهای مرزی مشترک از این قاعده مستثنی نیست. فیلم سینمایی جدید گرین لند به کارگردانی ریک رومن وو، چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما پخش میشود. در روی زمین، به طور مداوم از طریق چرخه ی آب بازیابی میشود. آمار تقریبی درباره آبهای درونسرزمینی شاید چندان مهم نباشد، اما با توجه به حساسبودن آبهای فرامرزی و مشترک برای کشورهای ذینفع، ضروری است آمار دقیقتری درباره این آبها استخراج شود و از پایمالشدن حقوق کشورهای ذینفع جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید