روزهاي هفته – آرش نورآقایی

وجود جو و نیز پدیده اثر گلخانه ای سبب افزایش 35 درجه ای دمای زمین شده است ، اگر اثر گلخانه ای نبود دمای زمین در حدود 252 تا 287 کلوین می بود و به این ترتیب بیشتر اقیانوس ها و دریاها یخ زده و حیات زمینی مختل می شد . در تصاویر زیر نمونه هایی از اثر حرکات صفحات تکتونیک در وقوع پدیده های آتشفشانی و کوهزایی و گسل ها و چین ها را مشاهده می کنید. این اولین مقوله ای است که ما به پاسخ آن نیاز داریم که چرا شازده کوچولو قصد سفر می کند ، تا بتوانیم آنگاه به تمامی بخش های هفت گانه برسیم و آن ها را باز کنیم.

در این مقاله، به برخی از سیارات قابل سکونت که تاکنون کشف کرده ایم نگاهی بیندازیم. از نگاهی دیگر، رنگ سیاه و سرزمین هند با عروج و هبوطِ روح و ناخودآگاه آدمی در پیوند است؛ آدم پس از رانده شدن از بهشت در سرزمین هند فرود آمد و پس از ناله، توبهاش پذیرفته شد، اما همچنان در روی زمین به زندگی ادامه داد تا پس از سیر و سلوک دوباره به موطن اصلی خویش -بهشت- بازگردد. در حالیکه زمین در حدود 5/4 تا 6/4 میلیارد سال پیش متولد شده است ، قدیمی ترین فسیل ارگانیزم های حیاتی مربوط به 9/3 میلیارد سال پیش است ، البته این مطلب به معنای آغاز حیات در آن زمان نیست .

اگر این عناصر رادیواکتیو که در میلیاردها سال پیش بر اثر یک انفجار ابرنواختری بوجود آمدند، در زمین قرار نمی گرفتند، این سیاره، دنیایی بسیار متفاوت و از نظر زمینشناختی مرده بود.گوشته ی زمین که حدود 2800 کیلومتر ضخامت دارد، هسته را احاطه کرده است. هسته ی زمین هنوز بعد از این همه سال، داغ باقی مانده است، چرا که گرمای اولیه ی حاصل از برخوردهای بین خرده سنگها با زمین اولیه، را حفظ کرده است، و از طرف دیگر واکنشهای رادیواکتیو با نیمه عمرهای طولانی، مثل اورانیوم، توریوم و پتاسیم، که از ابتدای شکل گیری زمین در آن قرار گرفته اند، نیز باعث گرم تر شدن لایه های درونی زمین می گردند.

یعنی در قطبها و برآمدگی در استوا آن مسطح می شود. در این مورد در مقیاس کره زمین، وضعیت تعادل بین تابشهای ورودی خورشید و باز تابشهای خروجی از زمین میتوان اشاره کرد که یک حالت تقریباً پایدار (تعادل) میباشد. می توان گفت انرژی آمده از نور سفید خورشید، باعث ادامه ی فرایند نورساخت، بوجود آمدن اقلیم و آب و هوای زمین و درنتیجه، فراهم کننده ی زندگی برای همه ی جانداران روی زمین است. می نامند . تصویر زیر نمایی از ترتیب لایه های جو را به همراه تغییرات دمایی آن ها نشان می دهد .

می نامند . در تصاویر زیر نماهایی دیگر از رنگ آمیزی شفق های قطبی را می بینید. نقطه نظر من این است که در صورتی که بدون کاما، مفهوم جمله تغییر می کند، حتما از آن استفاده کنید. کمربند داخلی پایدارتر است ولی تعداد ذرات در کمربند خارجی با سازه 100 تغییر می کند . چگونه این مطالعات می تواند به عملکرد بهتر دولتها در سراسر جهان کمک کند؟ بدون این تفکیک و بدون فرآیند تکتونیک صفحه ای که قاره ها و اقیانوس ها و جو را بوجود آوردند، احتمالاً حیات هیچ گاه نمی توانست روی زمین بوجود آید، و یا اینکه به شکلی متفاوت تکامل پیدا می کرد.

آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟ است که از ارتفاع 90 تا 300 کیلومتری سطح زمین گسترده شده و خو دارای 3 لایه به نام های D ، E ، F است ؛ لایه D در ارتفاع 100 کیلومتری موجب انعکاس امواج رادیویی با طول موج بلند می شود ، لایه E در ارتفاع 140 کیلومتری موجب انعکاس امواج رادیویی با طول موج متوسط و لایه F در ارتفاع 240 کیلومتری موجب انعکاس امواج رادیویی با طول موج کوتاه می شود .

در بخش پوسته اقیانوسی ضخامت کمتر و در حدود 10 کیلومتر است و عمر پوسته نیز کمتر و در حدود 200 میلیون سال است ، صفحات تکتونیک این بخش با سرعت متوسط 2 سانتیمتر در سال حرکت می کنند. منطقه ی بیرونی سنگ کره، پوسته ی قاره ای را با ضخامت 20 تا 50 کیلومتر و پوسته ی اقیانوسی را ضخامت 5 تا 10 کیلومتر حمل می کند. در بخش فوقانی به علت ضعف میدان گرانشی زمین و دمای بالا گازها به ویژه هیدروژن از جو می گریزند ولی بر اثر میدان مغناطیسی زمین تنها یون های سبک امکان فرار دارند .

با اینکه دمای ذوب آهن بسیار کمتر از این مقدار است، حدود 1500 درجه، با این همه نیمه ی مرکزی هسته ی زمین، به علت فشار فوق العاده زیاد لایه های بالایی، جامد مانده است. با این حال مشاهدات بیشتر از سیاره زهره نشان میدهد که آنجا مانند یک محیط جهنمی گرم وسوزان می باشد. کلاهک های فصلی شامل دی اکسید کربن منجمد یا یخ خشک که از دی اکسید کربن موجود در اتمسفر به وجود می آید، می باشد. و از همه مهمتر، Claptrap چیست؟ داستان فیلم در آینده ای بسیار دور رخ می دهد، آینده ای که در آن بشر کره زمین، خاستگاه و زیستگاه خود با همه زیبایی هایش را از بین برده و با وجود همه ی ناملایماتی که دیده هنوز هم خوی سودجویی و منفعت طلبی اش را کنار نگذاشته، بلکه علم و دانش را با تمام ظرافت هایش به سلاحی بُرَنده برای دستیابی به سود هر چه بیشتر تبدیل کرده و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نمی کند.

دماهایی به سردی 89 – درجه در ووستُک روسیه گزارش شده است، در حالی که در دره ی مرگ در کالیفرنیا دما به 57 درجه ی سانتی گراد هم می رسد.زمین یک جسم همگن نیست، بلکه سیاره ای است متفاوت که از پوسته های همرکز با خواص متفاوت ساخته شده است. ساختار درونی زمین شامل پوسته و هسته درونی جامد و نیز جبه و هسته بیرونی نیمه سیال ( همچون پلاستیک مذاب ) است . در سوی مخالف خورشید میدان مغناطیسی دو قطبی زمین به صورت یک دنباله دار طویل تا 1000 برابر شعاع زمین گسترده شده است . در سورۀ ذاریات، آیات 49،48 و 47 بیان میکند: «و السماء بنیناها بایدٍ و انّا لموسعُون، و الارض فرشناها فنعم الماهدوُن، و من کُل شیءِ خلقنا زوجین لعلکم تذکروُن» آسمان را باقدرت بنا نهادیم، و همواره آن را وسعت میبخشیم، و زمین را گستردیم پس نیکو گستراندهایم، و ازهر چیز دو زوج آفریدیم شاید متذکر شوید» بعضی از مفسران، گسترش آسمانها را به معنای گسترش رزق از سوی خدا به موجودات سطح زمین از طریق نزول باران دانستهاند و همچنین به معنای گسترش رزق از هر نظر میدانند؛ و از طرفی چون خزاین خداوند گسترده میباشد، به معنای بینیازی خداوند تفسیر کردهاند.

در ادامه به بررسی ماه یگانه قمر طبیعی زمین می پردازیم . را می سازند ، در این جا لایه اوزن در ارتفاع 30 تا 60 کیلومتری در درون مزونکره قرار دارد. کمربند های ون آلن زمین همین گونه اند ؛ الکترون ها و پروتون های باد خورشیدی با این روش در کمربندها به دام افتاده و با سرعت زیادی با دوره تناوب 1/0 تا 3 ثانیه بین نقاط آینه ای شمال و جنوب جا به جا می شوند . در سطح زمین به ازای هر 1 کیلومتر فرو رفتن در زمین دما در حدود 20 تا 30 کیلومتر افزایش می یابد ، فشار متوسط درون زمین در حدود 1 میلیون اتمسفر و فشار در هسته زمین 5/3 میلیون اتمسفر است .

میدان مغناطیسی زمین بنابر نظریه موسوم به دینامو به وجود آمده است ؛ گردش مواد فلزی یونیزه از اتم های آهن و نیکل در هیته خارجی به دور هسته آهنی – نیکلی داخلی باعث ایجاد یک آهن ربای موقت الکتریکی به بزرگی 35/0 گاوس در اطراف زمین شده است . پس در این مرحله، چون منشأ انتزاع ماهیت وجود خارجی است، ذهن به ناچار ثبوت و موجودیت خارج را -که منحصر وجود است- توسعه میدهد و ماهیت و احکامش را نیز مشمول آن میکند و به این ترتیب، به موجودیت ماهیت و احکام آن در خارج حکم میکند. در طول زمان، باد سنگها را به صورت این سازندهای زیبا در آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید