بررسی فلسفی و روانشناختی فیلم Eternals ؛ آرزوی عادی بودن در چنگال جاودانگی – فیگار

از آنجا که مواد شیمیایی ارگانیک همه جا پراکنده هستند، این احتمال وجود دارد که در چنین جهان بزرگی سیارات دیگری مانند زمین وجود داشته باشند و امکان حیات در آنها فراهم باشد. در واقع، این مولکول یکی از فراوانترین مولکولهای کشف شده در مناطق ستاره ساز در فضای بین ستارهای است که از دو اتم کربن، شش اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن با فرمول شیمیایی CH3OCH3 تشکیل شده است.

یکی از جالبترین این طوفانها، به شکل یک نقطه قرمز بسیار بزرگ است که به صورت واضحی بر روی سیاره دیده میشود. تتراگراماتون به عنوان بازنمودی برای نام غیر قابل توصیف خداوند بزرگ. ایکاش نو جوانی و یا شخصی از این فامیل قلم افتاده بر زمین این بزرگان را برگیرد و بسراید ، و چنانکه از خواهرم پروین شنیدم نوجوانی سیاره نام در جلسات هفتگی فرهنگیان بازنشسته اصفهان شرکت میکند واشعار خوبی هم میسراید و میخواند . درسال 1930 دانشمند جوانی به نام کلاید تومباو (Clyde Tombaugh) با مقایسه ی دوعکسی که از یک محدوده از آسمان گرفته شده بود تشخیص داد یک نقطه نورانی در دو عکس جابجا شده و به این ترتیب پلوتون کشف شد.

در سال 1938، شیمیدان آلمانی اتو هان، یکی از دانشجویان از رادرفورد، نوترون بر روی اتم اورانیوم در انتظار برای به دست آوردن عناصر دارای عدد اتمی بیشتر از اورانیم به کارگردانی. از این رو شرایط موجود در مریخ، بیش از هر سیاره دیگری نزدیک به شرایط زمین است و میتوان گفت مریخ تنها سیارهای است که میتوان به عنوان دومین سکونتگاه انسان در منظومه شمسی روی آن حساب کرد. به نقشه روبه رو توجه کنید و از سه شهر مشهد، بندرعباس و تبریز خطی به سمت خانه کعبه رسم کنید. عتیقی همچنین گفت: سیاره بهرام در شبانگاه سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹ و بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، از سیاره برجیس (مشتری) که پس از خورشید، ماه و سیاره ناهید، چهارمین جرم پرنور آسمان است، درخشانتر خواهد بود، پس از بهتر است علاقمندان فرصت پیش رو را از دست ندهند.

امسال یک هفته قبل در شبانگاه سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹، سیاره بهرام کم ترین فاصله را با زمین داشت؛ در شبانگاه سه شنبه ۲۲ مهر سیاره سرخ بهرام با توجه به نزدیکی به زمین به رنگ نارنجی متمایل به زرد دیده می شود و در صورت فلکی ماهی (حوت) قرار دارد. پس از برقراری نظم در بین سیارات ، او مجرم است که در این سیستم قرار دارد و نمایندگان هوشمند Vsesvit در آن زندگی می کنند. او از چهل سالگی سرود و تخلصش ” پریش ” بود و مضامین شعرش اجتماعی و درد مردم و در چهارچوب طنز و با لهجه شهرضایی میسرود و بی دردان و بی رگان جامعه را غلغلک میداد .

موزیکی که نوجوانان مجبور هستند به انها گوش فرا دهند اغلب کاملا بدون کیفیت هستند و انها را به سوی مواد مخدر ، خشونت ، بی عاطفگی و ماشینی بودن سوق می دهد.همچنین برای کنترل ذهن هم استفاده می شود. در این صورت برخلاف نظر فیلسوفان مسلمان که نفسالامر را نتیجه گسترش و توسعه همین جهان بالفعل توسط ذهن میدانند، پلنتینگا برای جهانهای ممکن ثبوتی مستقل از ذهن و عالم بالفعل قائل شده است. از آنجا که محور سیارهٔ بهرام همانند زمین °۲۴ درجه کج است، در این سیاره نیز فصلهای سال وجود دارند. وی میگوید: «شما میتوانید هر ۲۶ماه به آنجا بروید.

وی در توضیح وضعیت مقابله مطلوب گفت: مقابله مطلوب وضعیتی است که سیاره بهرام هر ۱۵ تا ۱۷ سال یک بار در این شرایط به مقابله می رسد که ضمن رخداد مقابله، سیاره بهرام در کمترین فاصله با زمین قرار می گیرد. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان این که در وضعیت مقابله امسال سیاره سرخ منظره بسیار جالبی را برای مشاهده کنندگان فراهم می کند و از درون تلسکوپ های قدرتمند آماتوری نیز بسیار شگفت انگیز دیده می شود، یادآور شد: این سیاره شبانگاه ۲۲ مهر تا بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، به روشن ترین حالت رسیده که تا شهریور سال ۱۴۱۴ چنین شرایطی تکرار نمی شود.

تهران- ایرنا- مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: سیاره سرخ بهرام بامداد فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹ ) پس از حدود سه سال در ساعت ٢ و ٣٠ دقیقه بامداد، بار دیگر به وضعیت مقابله میرسد، وضعیتی که تا شهریور ۱۴۱۴ تکرار نمی شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس – بامداد فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۹) سیاره سرخ بهرام در وضعیت مقابله قرار میگیرد و با چشم غیرمسلح در آسمان دیده میشود. وی ادامه داد: سیاره سرخ بهرام شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر در هنگام غروب خورشید از افق شرق طلوع می کند و نیمه شب این تاریخ به بیشترین ارتفاع در آسمان می رسد و سپس هنگام طلوع خورشید در بامداد فردا، سیاره سرخ در افق غرب غروب می کند و در طول تاریکی قابل مشاهده و بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: در مقابله هایی که به مقابله مطلوب مشهور هستند سیاره سرخ کمتر از ۶۰ میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و پس از مقابله پنجم امرداد ۹۷، مقابله مطلوب بعدی شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۱۴ رخ می دهد. عتیقی تصریح کرد: شرایط مداری سیاره بهرام و زمین در همه مقابله ها یکسان نیست و امسال شرایط به مراتب بهتری داریم زیرا فاصله سیاره سرخ با زمین حدود ۶۲ میلیون کیلومتر است؛ لازم به یادآوری است که در شهریور سال ۱۳۸۲ که مقابله مطلوب رخ داد نیز شرایط بسیار خوب رصدی برای این سیاره فراهم شد. من باید جورِ دو سه تا کِرم حشره را بکشم تا بتوانم با پروانه ها آشنا بشوم که گویا خیلی خوشگل اند.

اگر میخواهید دو غروب خورشید را در یک روز تجربه کنید، متأسفانه باید ۳۷۰۰ سال نوری را طی کنید. پاسخ این سوال را باید با بررسی ویژگیهای زهره پیدا کرد. این مأموریت با شکست مواجه شد، ولی مارینر ۴به موفقیت دست یافت و در جولای ۱۹۶۵در نزدیکی سیاره سرخ پرواز کرد و ۲۱عکس برای زمین فرستاد. «تمایل به قرار دادن مریخ به عنوان هدف علمی بغایت مقاومتناپذیر است»، این نظر اسکات هوبارد از دانشگاه استانفورد است، کسی که به «قیصر مریخ» که برنامه ناسا برای سیاره سرخ را بعد از چندین شکست پیدرپی این برنامه در اواخر دهه۱۹۹۰که سروصدای زیادی به پا کرد، دوباره نظم و نساق داد.

اما شکست هم بخش اجتنابناپذیر اکتشاف بهرام بوده است. بر روی مریخ آب وجود دارد، اما مایع نیست. ناسا چیزی را به ما داد که همواره آرزویش را داشتیم: سنگی به نام خودمان روی بهرام! اگر تاکنون معنای جاودانگی برای هنرمندان راهیابی به کتب تاریخ هنر بود، به تازگی ناسا این تعریف را یک پله ارتقا داده و درج نام در نقشهی سیاره بهرام یا مریخ هم به سیاههی آرزوها افزوده است. در تاریخ کلام و فلسفه مسیحی و اسلامی، پاسخ­های گوناگونی به این پرسش­ها داده شده است.

تاریخ اولیه زهره (دیرتر از چهار میلیارد سال قبل) بایستی از تاریخ زمین پیروی کرده باشد، زیرا این دو سیاره، چگالی، جرم و اندازههای مشابهی دارند. مصنوعاتی که توسط نازیها غارت شده است، در کنار جهان پر زرق و برق و موقعیتهای بهظاهر غیر ممکن، سبب شده است که فیلم Red Notice نقش غوغایی برگرفته از آثار دهههای قبل را داشته باشد. برای مثال، تا قبل از سال 1383 فقط گروه های نجوم آماتوری با بیابان مصر آشنا بودند اما با اکران فیلم خیلی دور، خیلی نزدیک اثر رضا میرکریمی مردم بسیاری با این کویر شنی آشنا شدند و گردشگری و بوم گردی این منطقه رونق گرفت.

شاید در همین دوره زیست در زیر سطح مریخ یا حتی بر سطح آن فرصت رشد یافته باشد اما به دلیل میدان مغناطیسی و گرانش ضعیف مریخ (حدود ۳۸درصد جو زمین) باد خورشیدی جو آن را بیش از پیش پراکنده ساخت و سبب بخار شدن یا فرورفتن آبهای سطحی به زیر سطح مریخ و یخ زدن آنها شدهاست. شاید اتحادیه بین المللی نجوم ۱۵ سال پیش پلوتو را از فهرست سیارههای اصلی منظومه شمسی حذف کرده باشد اما هنوز هم برای بسیاری پلوتو تمام ویژگیهای سیاره بودن را دارد. این دو قمر شاید شهابسنگهایی هستند که در مدار بهرام به دام افتادهاند.

در بعدازظهر امروز، یکشنبه پدیده همنشینی ماه با سیاره بهرام رخ خواهد داد. به گزارش ایسنا، در ساعت 16 و 28 دقیقه امروز، یکشنبه ١٣خرداد، پدیده همنشینی ماه و سیاره بهرام رخ میدهد. شکستهای ناسا شامل مریخنشین قطبی و مدارگرد اقلیمی بهرام میشود. به گزارش سیانان ناسا یا اداره کل ملی هوانوردی و فضا، سنگی را سیارهی سرخ با عنوان گروه موسیقی راک رولینگ استونز نام نهاده است. موفقیتهای قابلتوجه ناسا شامل مأموریتهای وایکینگ ۱و ۲میشود که مدارگردها و مریخنشینهایی را در سال ۱۹۷۵به سیاره سرخ فرستاد، مریخنوردهای اسپیریت و اوپورتونیتی که در ژانویه ۲۰۰۴بر بهرام فرود آمدند، مدارگرد شناسایی Reconnaissance بهرام که در سال ۲۰۰۶به سیاره سرخ رسید، و مریخنشین ققنوس که در سال ۲۰۰۸در سطح سیاره یخ آب پیدا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید