این زمان معادل یکسال پلوتویی است

تشعشع مادون قرمز خورشید که طول موج کوتاهی دارد از جو سیارات زمین و زهره گذشته، سطح آنها را گرم کرده و بصورت تشعشع مادون قرمزی که طول موج بلند دارد منعکس می شود. جنگیدن و از جان مایه گذاشتن در راه هدف و رفاه، فکر کردن و برنامهریزی برای آینده، گهگاهی اندیشیدن به گذشته، دوستان و هم نشینهای خوب و با وفا، تفریح و سرگرمی. او فکر می کرد که حلقه ها، قمر های بسیار بزرگ می باشند.در سال ۱۶۵۶، پس از به کارگیری یک تلسکوپ قوی تر، کریستیان هایگنس (Christiaan Huygens)، ستاره شناس آلمانی، یک حلقه باریک مسطح حول زحل را توصیف کرد.

بعنوان مثال همین مقوله ی سفر یکی از نکاتی است که دلمان می خواهد بدانیم آنتوان دوسنت این چنین سفری و این چنین فراقی با گل سرخ را برای چه وارد داستان خود کرده است و به چه نکته ای فکر می کرده است. بطوریکه این حرارت برای ذوب کردن فلز سرب کافیست. همچنین در اعماق و درون این سیاره هیدروژن به صورت فلز وجود دارد و در هسته اصلی و در یک فضای داخلی گرم قرار گرفته است.

نسبت به زمین هشت برابر به خورشید خود نزدیکتر است اما دمای آن مشابه سیاره ماست زیرا کوتوله قرمز قدرت کمتری دارد. دلیل این سرع زیاد، انتقال تکانه از حرکت کند سیاره و لایههای پایینی هواکره به لایههای بالایی آن (که غلظت بسیار کمتری دارند) است. بسیاری از افرادی که به این جمله اعتقاد دارند رویکردشان این چنین است که معتقدند : ” فقط باید به الان چسیبید و مهم نیست که بعدا چی میشه. از آنجا که قسمت عمدهای از جو این سیاره از دی اکسید کربن ساخته شده است یک اثر گلخانهای شدید در آن باعث گرم شدن سطح ناهید میشود.

سیاره زهره (ونوس) دارای اتمسفری ضخیم است که بیشتر از 96 درصد آن از دی اکسید کربن تشکیل شده است. طرحهای دیگری نیز برای کاوش زهره به ناسا پیشنهاد شده که باید دید کدام یک از آنها میتوانند در رقابت کسب بودجه موفق شوند. پ. فضای مجاورش را در مدار خود به دور خورشید پاکسازی کرده باشد، یعنی در مدار خود، تحت تاثیر جرم یا اجرام دیگری نباشد. کاوشگرهای دیگری مانند کنجکاوی هم وجود دارند که در حال جستجوی سطح مریخ هستند و از طرف دیگر، اطلاعات کسبشده از فضاپیماهای مختلف ارسالی توسط ناسا (NASA) و سازمانهای فضایی دیگر تا سالهای آینده موردبررسی و تجزیه تحلیل دانشمندان قرار خواهند گرفت.

سه مکانی را که روی یک نصفالنهار قرار دارند، در نظر بگیرید و بگویید آیا این سه مکان طول جغرافیایی یکسانی دارند؟ چرا؟ بله .چون هرسه نقطه ازنصف النهار مبدأ فاصله یکسانی دارند. آیا انسانها به پلوتون قدم خواهند گذاشت؟ تعدادی از متولدین بهمن ماه که دارای علم غیب و قدرت فراروانی هستند، از استعداد شفا بخشیدن به خصوص به بیماران روحی و روانی برخوردارند. اگرچه این استعداد و توانائی معنوی و فیلسوفی متولدین بهمن ماه میتواند گاهی خطرناک باشد و آنها را بهسمت برج عاج و عالم رؤیا سوق دهد، تا جائی که اندیشههای انتزاعی را در سربپرورانند و گیج و سر در گم شوند و ارتباطشان با زندگی قطع شود.

آنها آمادهاند تا همه چیزشان را برای همسرانشان فدا کنند و تا آخر عمر به آنها وفادار میمانند. واژهٔ سیاره نیز واژهای با ریشهٔ عربی و به معنی «راهپیما» میباشد که توسط ستارهشناسان ایرانی سدهٔ نخستین بهکارگرفته شد و به نظر میرسد که ترجمهای برای واژهٔ πλανήτης(پِلانِتِس) یونانی باشد. گرمای درونی اورانوس از میزان قابل انتظار ستارهشناسان پائینتر است. منظومهٔ شمسی دارای چهار غول گازی به نامهای مشتری، زحل، اورانوس و نپتون است. قاره Ishtar Terra دارای کوههای بلند از جمله ماکسول ۱۰ کیلومتری است، همچنین این قاره دارای فلات بسیار مهمی به نام آتالانتا است که در نیمکره شمالی زهره با بلندی ۱۴۰۰ متر و مساحتی اندازه خلیج مکزیک قرار گرفته است.

به نظر میرسد به دلیل چرخش بسیار کند زهره، هسته مذاب آن (خاستگاه پیدایش میدان مغناطیسی) حرکت زیادی نداشته و میدان مغناطیسی آن ضعیف باشد. البته این فاصله، میانگینی از فاصله دو ستاره A و B است و به خاطر مدارهای بسیار ناهممرکز این دو پیکر آسمانی، فاصله آنها نسبت به هم میان ۱۱ تا ۳۵ واحد نجومی نوسان میکند. هر آوید بین 200 تا 300 کیلومتر عرض دارد و قسمت بیرونی هر آوید شبیه به زمین مسابقات دو میدانی است با شیارهای موازی و دره هایی در مرکز هر کدام از آویدها دیده می شود.

بهرام، سیاره سرخ فام منظومه شمسی، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. در فارسی به معنای روی نیک هم آمده است. سپس اتمهاى کربن به هم مى پیوندند و الماس را مىسازند این الماسها باید تحت تاثیر جاذبه سیاره به صورت بارانى از کریستال فرود آیند. سیارهٔ زهره از نظر مداری، نزدیکترین فاصله به زمین را دارد. در مجموع کیوان ۷ حلقه دارد که به نام حلقههای A تا G نامگذاری شدهاند. اورانوس سومین سیاره بزرگ و هفتمین سیاره به ترتیب فاصله از خورشید است.

مشتری و نپتون و اورانوس هم حلقه دارند اما حلقه زحل از همه بهتر دیده میشود. 2-اصولا در کشورهای مترقی مالکیت خودروها در اختیار شرکت های حمل و نقل میباشند و رانندگان به استخدام شرکتهای مذکور درمیآیند و بعضا سهام آنها را در اختیار دارند. اگر شخصی توی ذوق آنها بزند و ناامیدشان کند، هرگز او را نمیبخشند. او با تلسکوپ کوچک خود توانست اهله زهره را رصد کند و متوجه شد که درصد بخش روشن زهره مانند ماه تغییر میکند.

در جریان یکی از همین گشت گذارها بود که سعید به یاد نقشه ای افتاد که از سیاره موجودات فضایی همرا خودش آورده بود و احتمالا هنوز در سفینه او قرار داشت ، بلافاصله موضوع را به دوستان جدیدش اطلاع داد ، با باز شدن این نقشه الکترونیکی نــه تنها تحقیق آنها برای تعیین مسیر سفر به نیمه دیگر زمین کامل شد . طرحهای مختلفی برای ارسال کاوشگر به سیاره زهره در حال بررسی است که البته انجام هیچ کدام از آنها قطعی نیست. نوشته شدهاست دربرگیرنده لیستی از طالعها و روابط آنها با پدیدههای آسمانی مانند حرکت سیارات است.

مارینر دو: این فضاپیما توسط ناسا در اوت ۱۹۶۲ پرتاب و در دسامبر ۱۹۶۳ از ۳۵ هزار کیلومتری زهره گذشت، طی مشاهدات این سفیه ابرهای سفید رنگ مایل به زردی سطح زهره را پوشانده بود شکافی در ابرها رؤیت نمیشد. به گفته ناسا ابرها بیشتر نور مرئی سطح زهره را مسدود میکنند. تصویر مذکور برای اولین بار در سال 2009 توسط مریخنورد فرصت (Opportunity) به زمین مخابره شد و بعدها در سال 2016، موضوع شباهت آن به سر دونالد ترامپ مطرح شد. در بخش پایین تصویر تغییر اهله زهره به تصویر کشیده شده است. پیام اگزوپری از نگاه ما به مخاطبان این است که، هر گاه توانستی خودت را محاکمه کنی آن گاه خواهی توانست به بی ارزش بودن قضاوت و نکوهیده بودن این کار پی ببری.

دیدگاهتان را بنویسید