اولین ماموریت خصوصی به سیاره زهره – ایرنا

منجمان مایان به نوبه خود به او علاقه مند شدند و او را محاسبه کردند دوره همزمانی (زمانی که برای بازگشت به همان نقطه در آسمان با توجه به خورشید لازم است) با دقت بسیار زیاد و برجسته سازی دوره بازگشتی سیاره. پاسخ: به شکل نقطه ای نورانی به رنگ قرمز – جنس آن از سنگ است. در سپیده دم ۲ اسفند، سیاره زهره به بیشترین ارتفاع خود در افق صبحگاهی میرسد و در زمان طلوع خورشید، تقریباً ۲۵ درجه از افق فاصله دارد. در سطح ماه گودالهائی به ابعاد مختلف و دشتها و کوههائی مشاهده می شود که ارتفاع آنها از مرتفعترین بلندیهای زمین متجاوز است ولی در ماه جوی وجود ندارد.

شاید به همین دلیل هم بوده است که سیاره عطارد به نام سریعترین خدایان رومیان باستان نامگذاری شده است. فانوسبان گفت: -دستور عوض نشد و بدبختى من هم از همین جاست: سیاره سال به سال گردشش تندتر و تندتر شده اما دستور همان جور به قوت خودش باقى مانده است. با اینکه در خیلی از سرورهای Rust بازیکنان به محض دیدن یکدیگر به هم شلیک میکنند، همچنان سرورهای بسیاری از آن وجود دارد که تجربه یک تعامل متمدنانه را ممکن کردهاند. من غمزده بودم اما به آنها مىگفتم اثر خستگى است.

دیدم رخ او که بر زمین ماه من است. که ماه از برهمی تابد بر او بر. جرم مشتری بیش از دو برابر جرم تمام سیارات دیگر منظومه شمسی (۳۱۸ برابر جرم زمین) است ولی با این حال سریعتر از هر سیاره دیگری می چرخد. برخی از این ماموریتها با شکست مواجه شدند اما آمریکا و شوروی به ترتیب در برنامههای مارینر و ونرا توانستند ماموریتهای موفق پرشماری را به سیاره زهره ارسال کنند. اگرچه ماموریت VLF، اولین کاوشگر خصوصی در سیاره دیگر خواهد بود، اما این ماموریت پس از نشانه های دیگر مبنی بر حرکت صنایع خصوصی به سمت اکتشافات علمی فضایی صورت می گیرد.

اگرچه منفعت ماه نیست بی مقدار. در خلد چه خرمی که در کوی تو نیست. گر تو بمثل بر فلک ماه رسانیش. خانه بستان است از او، گر ماه در بستان بود. زلف او خود هر شبی بر ماه مشک افشان بود. خورشید از نیمه ی اسفند و در اوایل فروردین در برج حوت است.اگر بتوان از نور درخشان خورشید کاست،آن را در این موقع میتوان در این برج دید.میزبانان موقت بعدی حمل و ثوراند.در ماه های تابستان خورشید از برج های جوزا،سرطان و اسد میگذرد و همچنان پیش می رود تا هر دوازده برج را بپیماید.

قسمت بیرونی هر آوید شبیه به زمین مسابقات دو میدانیست با شیارهای موازی و دره هایی نیز در مرکز هر کدام از آویدها دیده می شود. گویی کران ماه به پروین درون نشست. گویی که نسخت رخ تو آسمان گرفت. براینکه گفتم و گویی همی خدای گواست. اگر ساکنین آنجا را دیدید علامت مخصوص خدای آتش را فراموش نکنید! در واقع اگر به طور فرضی اقيانوس عظيمی از آب وجود داشته باشد سياره ي زحل به راحتی بر آب شناور خواهد شد. این موضوع را می توان در داستانهای مختلف که ساخته تخیل و ذهن بشر نخستین بوده ، به خوبی دریافت.

این زهره ٔ زمین است آن ماه آسمان. چون ماه بر آسمان زند خرمن. گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه. برای مثال، سطح عطارد بهعنوان نزدیکترین سیاره به خورشید در گرمترین حالت دمایی حدود ۴۲۷ درجه دارد، یا زهره که دومین سیارهی منظومهی شمسی و نزدیکترین سیاره به زمین است، در بیشترین حالت دمایی حدود ۴۶۲ درجه دارد. در سنین کودکی پدرش را از دست داد و مادرش سرپرستی او و برادر و خواهرهایش را به دوش کشید. سیاره مشتری بسیار درخشان است؛ به طوری که در شب هنگام در صورت صاف بودن آسمان میتوان درخشش آن را در فضا تشخیص داد.

خاک ماه اولین بار در سال ۱۹۶۹ مورد بررسی قرار گرفت و پروازهای آپولوی ۱۱ و نیز آپولوی ۱۲ (ژوئیه و نوامبر) به آمریکائیها فرصت داد که نمونه هائی از خاک ماه را به زمین آورند و مورد آزمایشهای علمی قرار دهند. خسوف یا ماه گرفتگی زمانی است که ماه در حالت بدر باشد و زمین بین خورشید و ماه حایل شود و ماه در مخروط ظل زمین قرار گیرد، خسوف نیز کلی و جزیی تواند بود و بسته به آن است که تمام قرص ماه در سایه ٔ زمین واقع شود یا قسمتی از آن.

موضوع بسیاری از نمونههای تقارن کلامی در این اثر، به همراه سایر انواع تقارن از قبیل ۳، ۵، ۷، و غیره، همچنان نیازمند پژوهش بیشتر باشند؛ چنانچه این پژوهش، علاوه بر تحلیل تاریخی، بر اساس قواعد کلی تحلیل ادبی نیز صورت پذیرد، میتواند خاستگاه تشکیل اثر حاضر را شفاف و روشن کند. بدر موقعی است که ماه در سیر خود بدور زمین نسبت به آفتاب در نیمه ٔ بیرون مدار خود واقع شود یعنی زمین بین خورشید و ماه قرار گیرد و دراین وقت طرف روشن آن مواجه با زمین است و بصورت قرص منور دیده می شود، حالت بدر ماه را مقابله و استقبال و ماه تمام نیز گویند.

و رجوع به ماده ٔ قبل و «ماه البصره » و «ماه الکوفه » و «ماهات » و «ماهین » ویشتها ج ۲ ص ۲۱۶-۲۱۷ و معجم البلدان ذیل ماه و ماه دینار و نهاوند شود. هرچه طول موج نور بیشتر باشد، طولانیتر میتواند قبل از خسته شدن و بازگشت به فضا، بین مولکولهای جو زمین پراکنده شود. از طرف دیگر مدت زمان حرکت انتقالی ماه (بدور محور مایل به ۸۳ درجه و ۳۰ دقیقه ) درست برابر مدت زمان حرکت وضعی آن است از این روی همیشه یک سطح نیمکره ٔ ماه بطرف زمین است.

در طول روز درجه حرارت در سطح عطارد میتواند به 430 درجه سانتیگراد (800 درجه فارنهایت) برسد. با توجه به فاصله ناهید از خورشید، دمای آن باید کمی از دمای زمین بیشتر باشد اما همین مقدار کم حرارت بالاتر، موجب تبخیر بیشتر آب شده است. با این وجود براساس مدل سازی محققان موسسه مطالعات فضایی گادارد ناسا، ناهید در اوایل دوران تشکیل قابل سکونت بود. ناهید یک سیاره زمینی است و گاهی اوقات به دلیل اندازه ، جرم ، مجاورت با خورشید و ترکیب عمده آنها “سیاره خواهر” زمین نامیده می شود. سیمین کشیده ماه به روی اندرون مجن. اخترشناسان توانستهاند تا کنون نزدیک به ۱۶۰۰ آتشفشان بزرگ را بر روی این سیاره شناسایی کنند.

به خصوص در بخش هایی از اروپا که انداختن یک انگشتر با نشان مهر یا تاج در این انگشت موقعیت برجسته ی خانوادگی شما را نشان می داده است. منشاء این الماسها متان است، با توجه به فشار و حرارت درونی زیاد در این دو سیاره مولکولها متان ابتدا مىشکنند و اتمهاى کربن و هیدروژن تبدیل مىشوند. در مدت ۸۴ سال و ۷ روز یکبار به دور خورشید و در ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه یکبار به دور خود می چرخد. دراوّلتیرماه در نیمکرهٔ شمالی منطقهٔ وسیع تری از کرهٔ زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد.

در اواخر فوریهی ۲۰۰۷ کاوشگر نیوهورایزنز به بازدید از مشتری پرداخت و از جاذبهی این سیاره برای افزایش سرعت و قرار گرفتن در مسیر پلوتو استفاده کرد. ضمنا در روز سه شنبه سیاره تیر به «مقارنه داخلی» میرسد یعنی بین زمین و خورشید قرار خواهد گرفت. گفتا به بزمگاه وزیر خدایگان. گفتا به شب فروغ دهد ماه آسمان. واقعا این پادشاه به چى سلطنت مىکرد؟ گفتند هریکی از ما باید که در تشبیه این ماه بر مقدار فهم و وهم خویش اوصافی لازم شمرد. سمن ز سنبل سیراب و لؤلؤ از مرجان.

دیدگاهتان را بنویسید